• dau-title
  • Đào tạo tiếng Nhật
  • cuoi-title

70 bộ thủ cơ bản đối với những ai muốn học tiếng nhật

70 bộ thủ cơ bản đối với những ai muốn học tiếng nhật

nhất(ngang)


nhân đứng

bộ khẩu

Net cổn


nhân nằm

bộ vi

chấm chủ

nhân nón

bộ thốn

丿

nét phiệt

nhân đi

bộ dặc

bộ ất

bộ chủy

bộ qua

nét quyết

bộ  hán

bộ đầu

bộ đầu

广

bộ nghiễn

bộ thi

bộ mịch

bộ nạch

bộ hộ

bộ miên

bộ quynh

bộ ký(kỷ)

刂「刀」

bộ đao

bộ bao

bộ cung

bộ tiết

bộ hựu

bộ yêu

bộ tư

bộ truy

「糸」

bộ mịch

斤  /  巾

bộ cân

bộ phộc

bộ can

「豕」

bộ thỉ (heo)

bộ ký

bộ sam

bộ khiếm

bộ củng

bộ sách

「止」

bộ chỉ

bộ tịch

牜「牛」

bộ ngưu

犭「犬」

bộ khuyển

bộ ngạt

bộ hòa

丬「爿」

bộ tường

bộ vô

bộ thù

chấm thủy

bộ thị

 

bộ sắc

chấm hỏa

bộ kỷ

bộ dẫn

chấm băng

忄「心」

bộ tâm

bộ sước

phụ(ấp)

扌「手」

bộ thủ

bộ bát

礻「示」

bộ thị

「竹」

bộ trúc

 

bộ trảo

衤「衣」

bộ y

bộ vũ

bộ thảo

du học nhật bản th

du hoc

Các tin liên quan

circle-japan

Công ty tư vấn, tuyển sinh du học Nhật Bản Hồng Nhung được thành lập năm 2007 bởi các du học sinh đã từng học tập và làm việc tại Nhật Bản, Hồng Nhung C&T đã và đang nỗ lực góp phần nối liền khoảng cách giữa hệ thống giáo dục của Việt Nam với hệ thống giáo dục tiên tiến của Nhật Bản bằng cách liên tục cải thiện, nâng cao chất lượng tư vấn du học Nhật Bản. (xem thêm báo chí nói về chúng tôi) (sitemap, G+)